TKI-SePRO on tehty erityisesti sinulle, joka haluat tietää, miten SeAMK palvelee työelämää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla.
Tutkimusta ja kehittämistä

Tässä SePRO-lehdessä kerromme eri koulutusalojemme tutkimus- ja kehittämishankkeista sekä niiden tuloksista.  Tutustu TKI-SePROn tarjontaan ja lue esimerkiksi

 

- CoTHREE-tutkimushankkeesta, joka  pureutuu ns. kolmannen iän asumistarpeisiin

- uudesta toimintamallista, jolla Latinalaisen Amerikan liiketoiminta- ja palvelukeskus tulee palvelemaan alueen yrityksiä ja muita organisaatioita

 - puurakentamisen tutkimushankkeesta, jonka tuloksena saadaan tietoa puutalon käyttäytymisestä ja kestävyydestä erilaisissa olosuhteissa

- SOIL-hankkeen kehittämästä sosiaalialan työn mallista, jossa sosiaalialan koulutusten tuottamaa osaamista hyödynnetään täysipainoisesti

- pk-yrityksille soveltuvasta mallista toiminnan- ja tuotannonohjauksen käyttöönotossa

-  Hydro-Pohjanmaa-hankkeen selvityksestä, jolla kartoitettiin peltojen raivausten taustatekijöitä. 

 

 

Antoisia lukuhetkiä!

 

Sirkku Uusimäki

Palvelupäällikkö
SeAMK Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut

 

 

SeAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla  (TKI) on vahva kytkös työelämän toimijoihin.  TKI-työllä tuetaan korkeatasoista osaamista edellyttävää yritys- ja elinkeinotoimintaa.  Vuotuisen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä on noin 5 miljoonaa euroa. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan käytetään vuosittain yli 90 henkilön työpanos.